4. Установяване на близки партньорски отношения с клиентите на АГКК.

Версия за печатВерсия за печат

Познаването на нуждите на клиентите е от съществено значение за качественото обслужване на обществото. За тази цел АГКК възнамерява да предприеме редица мерки, насочени към по - добро разбиране на потребностите на своите клиенти. В тази връзка през месец март 2010 г. беше създаден Форум на потребителите на кадастрална информация, като желанието както на участниците в него, така и на Агенцията, е той да стане работната среда за обсъждане и решаване на въпросите, свързани с услугите, които АГКК предлага и процеса на тяхното предоставяне. С помощта на единната база данни за клиентите на Агенцията и услугите, които потребяват, ще бъде разработен и маркетинг - микс анализ за ключовите клиенти. Резултатите от него ще бъдат използвани за подобряване на процеса на обслужване, така че наличната информация в АГКК да бъде предоставяна по най – добрия начин.
За нашите клиенти това означава: по – бърз, лесен и икономически изгоден достъп до работно място, предоставящо услуги от ККР; решаване на възникнали проблеми; предоставяне на най – необходимите услуги, по най – удобния начин и на най – ниска цена.