1. Развитие на информационната система ИКАР и увеличаване на услугите, предоставяни чрез отдалечен достъп.

Версия за печатВерсия за печат

ИКАР беше въведена на национално ниво в началото на 2009 година, като по този начин се осигури електронен обмен на информация между 28-те СГКК и 113-те служби по вписвания.
Приоритет за периода ще бъде работата по разширяване на вече предоставения отдалечен достъп на държавни органи и институции до системата; допълване на базата данни в ИКАР; възможност за съвместяване на данни от различни системи, с осигурен достъп до ИКАР; въвеждане на нови услуги, предоставяни чрез отдалечен достъп.
Очаква се в бъдеще търсенето на онлайн услуги да нарасне значително, което заедно със стратегията за внедряване на електронно правителство ще даде тласък на необходимостта от предоставяне на онлайн услуги. Фактор за увеличаване на онлайн услугите е и възможността за изграждане на ГИС портал на АГКК, с основна цел - визуализация на пространствени обекти на територията на страната, с безплатна част за масовия потребител.
За нашите клиенти това означава: облекчена процедурата по подаване на заявления за извършване на услуги; предоставяне на повече данни от АГКК; наличие на повече услуги онлайн с по – ниска такса; по – добро и по – бързо обслужване.