VI. SWOT анализ.

Версия за печатВерсия за печат

През месец април 2010 г. бе извършен SWOТ анализ на обслужването на клиентите от ръководния екип на АГКК от централна администрация и началниците на СГКК София, София област и Ловеч, като в резултат бяха набелязани приоритетите за работа през следващите пет години.