V. Възможности за иновации и въвеждане на нови услуги.

Версия за печатВерсия за печат

Възможностите за иновации и въвеждане на нови услуги могат да бъдат разглеждани и разработвани на база получените резултати от два основни инструмента:
1. Създаване на база данни за клиентите на Агенцията и анализ на информацията в нея. Необходимо е да се създаде обща база данни за всички клиенти на АГКК, след което ше започне систематичен анализ на събраните данни.
2. Проучване и анализиране на мнението на клиентите относно задоволеността им по отношение на предоставяните услуги и обслужване от страна на АГКК. Първоначално това проучване ще бъде под формата на анкетна карта към клиентите, а впоследствие ще бъдат въведени и други методи.
При наличие на обща база данни за клиентите и в резултат на проучванията ще се определят насоките за развитие на АГКК по отношение обслужването на клиентите и въвеждане на нови услуги.