1. Комуникационни канали.

Версия за печатВерсия за печат

Агенцията осъществява връзката със своите клиенти чрез следните канали за комуникация:

  • Персонален контакт в службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) и изнесените работни места;
  • Телефон;
  • Интернет (интернет - приложението за отдалечен достъп до интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър - ИКАР, електронната страница на Агенцията);
  • Форум на потребителите на кадастрална информация;
  • Работни групи с представители на други ведомства;
  • Медии – предстои да се ползва.