3. Услуги.

Версия за печатВерсия за печат

Услугите, които АГКК предоставя, както и таксите за тях, са дефинирани в Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители. Към 31.12.2009г. те са разделени на две основни групи: изменения в кадастъра и предоставяне на справки и услуги. Стремежът на Агенцията за постигане на максимална информираност на обществото по отношение на предоставяните услуги е те да бъдат:

  • Еднозначно дефинирани;
  • С регламентирано съдържание;
  • Описани подробно и на разбираем език;
  • С точно определена такса;
  • Предоставяни по удобен за клиента начин;
  • С дефинираното в нормативите качество;
  • Изпълнени в срок, заявен от клиента.