5. Маркетинг-микс.

Версия за печатВерсия за печат

Един от инструментите за изпълнение на стратегиите за подобряване на обслужването на клиентите е маркетинг - микса, като неговото приложение ще се осъществи чрез:

  • Разработване на маркетинг-микс за гражданите и за всеки ключов клиент поотделно, и
  • Набелязване на конкретни стъпки за подобряване на отделните елементи на маркетинг - микса.

Маркетинг – микс представлява разработване на комплекс (план) от мероприятия, чрез които ще се определят конкретните услуги за конкретния клиент, така че да се задоволят действителните му и потенциални потребности.