4. Избор на стратегия.

Версия за печатВерсия за печат

За подобряване на обслужването на всички свои клиенти АГКК ще се фокусира основно върху стратегията

  • “Отлично изпълнение”, а именно: унифицирани, евтини и качествени услуги, предоставени компетентно и надеждно, чрез достъпни и ясни канали, по еднакъв начин и в определения срок.

Като втори приоритет, за своите ключови клиенти Агенцията ще предприеме стъпки в посока стратегия

  • “Близост с клиентите” – ключовите клиенти ще бъдат обект на специално отношение и обслужване, като ще се търсят различни форми на комуникация (вкл. Форума на потребителите), за да се разберат техните нужди и очаквания, и според капацитета и възможностите си Агенцията ще предоставя специфични решения за всеки конкретен случай.