3. Клиенти.

Версия за печатВерсия за печат

Клиентите на АГКК са два типа: гражданите като собственици на недвижими имоти и ключовите клиенти. Ключовите клиенти може да се разделят на няколко основни групи, като всяка група има своите специфични изисквания, с които Агенцията трябва да се съобрази:

  • Централни администрации;
  • Общински администрации;
  • Правоспособни лица;
  • Съдилища;
  • Съдии по вписвания;
  • Нотариуси;
  • Агенции за недвижими имоти;
  • Търговски банки;
  • Инвеститори;
  • Дружества в областта на енергетиката;

-     Държавни и частни съдебни изпълнители.