2. Сектори, в които АГКК оперира.

Версия за печатВерсия за печат

Стратегията за развитие на Агенцията в отношенията й с клиентите се определя от секторите, в които има необходимост от данните, които АГКК събира, създава, поддържа и съхранява:

  • Пазар на недвижими имоти;
  • Териториално и устройствено планиране;
  • Инфраструктура;
  • Опазване на околната среда.