1. Цел на плана.

Версия за печатВерсия за печат

Целта на този план е подобряване на процеса на предоставяне на наличната в АГКК информация на обществото по начин, който да задоволи до възможно най-висока степен неговите очаквания. Удовлетвореността на клиента ще се реализира чрез подобряване на комуникацията и съвместната работа с клиентите, което ще помогне на Агенцията по - ефективно да структурира услугите и процеса на обслужване. Фокусът ще бъде отправен към очакванията на клиентите и способността и възможностите на АГКК да отговори на тези очаквания, като усилията ще бъдат насочени в следните три направления:

  • Уеднаквяване на услугите, предоставяни от АГКК; обособяване на клиентски групи и канали за предоставяне и др.;
  • Подобряване на обслужването на клиентите – уеднаквяване на процесите; подобряване на информираността, обратна връзка и др.;
  • Анализи и разработка на нови услуги – информация за пазара на недвижими имоти; развитие на технологиите и др.