АГКК и НАПИ започват кадастрално заснемане на републиканските пътища