Обява за Младши експерт в отдел „Геоинформационни системи“, дирекция „Информационни системи“