В Пловдив бе открит новият офис на Службата по геодезия, картография и кадастър