2. Канали за обслужване.

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

АГКК предоставя своите услуги посредством следните канали:

  • Персонално обслужване на гише в СГКК и изнесените работни места (повече от 90% от услугите се предоставят по този начин);
  • Интернет (отдалечен достъп до ИКАР).