1. Принципи на стратегията.

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
  • Полезност за обществото;
  • Прозрачност на процесите;
  • Публичност на данните;
  • Защита правото на собственост;
  • Компетентност.