Skip to main content

рег. № 01-507141-30.10.2020г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО ОБЩИНА ВАРНА БУЛ. „ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК” 43 ГР. ВАРНА ДО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВАРНА ДО ФАТМА ПЕРИХАН ТОДОРОВ ТУРЦИЯ ДО КЛИМЕНТ БЛАГОЕВ ХАДЖОВ УЛ. ХАН АСПАРУХ №66 Р-Н СРЕДЕЦ ГР. СОФИЯ ДО ДАРИНА САВОВА КАЛИЦИН Ж.К. ЯВОРОВ №33 Р-Н СЛАТИНА ГР. СОФИЯ
Подразделения

Относно: заявление с рег. № 01-507141-30.10.2020г.
                                     

УВЕДОМЛЕНИЕ

    На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви съобщаваме, че е започнато административно производство по подадено заявление от  ПЕТКО ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ, с което се иска издаване на скица за обстоятелствена проверка по кадастрална карта от територията на гр.Варна, район Аспарухово, с.о. "БОРОВЕЦ СЕВЕР" за ПИ с идентификатор 10135.5401.3058 .
    На основание чл. 34, ал.3 от АПК, в седемдневен от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да изразите становище  по адмистративната преписка.
    В седемдневен срок от получаване на настоящото, на основание чл. 34, ал.3 от АПК, можете да изразите становище по направеното искане и събраните доказателства, както и да подадете писмени искания и възражения, придружени с документ за собственост.

 С уважение,

инж. Красимира Божкова
Началник на СГКК-Варна
 

slogan bg