Skip to main content

Мерки за безопасност в АГКК във връзка с COVID-19

Ежедневни мерки за безопасност:

1.   Отменя  се приемното време на началниците на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК). Клиентите на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)   могат да осъществяват връзка с началниците на СГКК  на телефоните обявени на www.cadastre.bg, в часовете и деня, обявени за прием.

 

 2.   Отменя се приемното време на служители на СГКК. Клиентите на АГКК могат да получат информация за документи по преписки на посочен от тях e-mail адрес. Електронните адреси на всички СГКК са обявени на www.cadastre.bg

 

3.   Въвежда се ред за посещения в приемните на СГКК. Служителите  ще допускат ограничен брой клиенти в помещенията  така, че да се спазват препоръчаните от кризисния щаб минимални разстояния. Приемните да се обработват с дезинфектант и да се проветряват от  8.30 до 9.00 и от 12.00 до 12.30 ч. 

slogan bg