Skip to main content

Антина Бориславова Пирдопска - Фонина

по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част II: Интереси (ЗПКОНПИ)
Година на подаване
2018 2019 2020
длъжност
Главен експерт
по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
10-32-19/407- 11.6.2018
ЕЖ- 393/ 15.5.2019
ЕЖ- 370/ 14.5.2020

slogan bg