Skip to main content

Стефан Стефанов Петров

по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част II: Интереси (ЗПКОНПИ)
Година на подаване
2018 2019 2020 2021
длъжност
Директор на дирекция
по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
10-32-19/65- 15.5.2018, ЕЖ- 76/ 2.5.2019, ЕЖ- 13/ 9.3.2020, ЕЖ- 6/ 18.3.2021 г.

slogan bg