Желая да подам заявление за извършване на услуга от името на друго лице. Какво пълномощно ми трябва?

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

В общия случай се изисква пълномощно с нотариална заверка на подписите. Облекчен ред за упълномощаване е възможен, само когато това е предвидено в нормативен акт.