Удостоверение за оценка на съответствие на ГНСС инфраструктурна мрежа "ИОКТО" 007/2017