Удостоверение за оценка на съответствие № 008/2017 г. на ГНСС инфраструктурна мрежа"СМАРТ БУЛ.НЕТ”

Версия за печатВерсия за печат

Удостоверение за оценка на съответствие № 008/2017 г. на ГНСС инфраструктурна мрежа"СМАРТ БУЛ.НЕТ”, оператор "СМАРТ БУЛ.НЕТ” , отговаряща на изискванията на Инструкция №РД-02-20-25/2011 за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи със срок на валидност– до декември 2019 година.