Удостоверение за оценка на съответствие № 005/ 2016 г. на ГНСС инфраструктурна мрежа„ГЕОНЕТ”

Версия за печатВерсия за печат
  • Удостоверение за оценка на съответствие № 009/ 2018 г. на ГНСС инфраструктурна  мрежа„ГЕОНЕТ”, собственост на „Зенит-Гео” ЕООД, оператор „Солитех” АД,
    отговаряща на изискванията съгласно Инструкция № РД-02-20-25/2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи със срок на валидност– до март 2020 година.