Отменена със съдебно решение заповед за одобряване на плана на новообразуваните имоти