Премини към основното съдържание

Камелия Тодорова Иванова

по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част II: Интереси (ЗПКОНПИ)
Година на подаване
2018 2019 2020
длъжност
Главен експерт
по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
ЕЖ- 169/ 8.5.2019
10-32-19/110- 16.5.2018
ЕЖ- 62/ 15.4.2020

slogan bg