Премини към основното съдържание

Анкета за потребителите на услуги на АГКК

Уважаеми потребители,

Проучването на вашата удовлетвореност има за цел да осигури на АГКК информация, която да подпомогне по–доброто обслужване при предоставяне на услугите. Моля, отбележете със знак отговора, който според Вас най-точно съответства на всеки въпрос.

АНКЕТАТА Е АНОНИМНА

slogan bg