Услуги от Кадастралната карта и кадастралните регистри

НАЙ-ТЪРСЕНИ УСЛУГИ, СРОКОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ, ТАКСИ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

 

 

 

!  СРОКЪТ ЗАПОЧВА ДА СЕ БРОИ ОТ ДЕНЯ, СЛЕДВАЩ ДЕНЯ НА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО И ИЗТИЧА В КРАЯ НА РАБОТНИЯ ДЕН НА ПОСЛЕДНИЯ ДЕН ОТ СРОКА.

 

!  РЕГИСТРИРАНИ ЗАЯВЛЕНИЯ, ЗА КОИТО ЛИПСВАТ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГИТЕ, НЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕДОСТАТЪЦИТЕ.