2.3. МАТЕРИАЛНО И ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

Версия за печатВерсия за печат

З а нормалното изпълнение на дейностите в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, за осъществява нето на контрол на техническите дейности и з а проверка качеството на създаваната кадастрална карт а, както и за изграждането и оборудването на Държавния геодезически, картографски и кадастрален архив и др., трябва и през периода 2008 г. – 2010 г. да бъде осигурен необходимия сграден фонд (вкл. и за приемни за гражданите), офис-оборудване, автомобили, геодезическа и фотограметрична апаратура, вкл. GPS - апаратура и др.

Все още повечето от службите по геодезия, картография и кадастър не разполагат с необходимите и подходящи по площ и разположение работни помещения за обслужване на клиенти. Обикновено службите ползват помещения на 4, 5 или по-горен етаж, което ги прави неудобни за големия брой клиенти, които се обслужват ежедневно.

В съответствие с изготвените проекти за ремонт на офисите на службите по геодезия, картография и кадастър през 2007 г. ще бъд е ремонтиран офис а в гр. Видин , както и в градовете, където се предвижда допълнително откриване на изнесени работни места в сградите на общински те администрации .

Все още с особена сериозност стои проблемът с броя и площта на ползваните от службите по геодезия, картография и кадастър помещения. Като се има предвид огромния по обем архив (специаизиран фонд съгласно Закона за националния архивен фонд) , който се съхранява и поддържа, както и значителното техническо оборудване – геодезически инструментариум, компютри, скенери, плотери и друго офис-оборудване, е необходимо спешно осигуряване на допълнителни работни помещения, помещения за архива, както и специално създадени за обслужване на гражданите приемни.

В приложение № 2 са посочени финансовите средства за строителни работи, извършени в сградите на централната администрация на Агенцията и на службите по геодезия, картография и кадастър и за закупените офис-оборудване и автомобили в периода от 2001 г. до 2007 г. – съгласно предвижданията по Дългосрочната програма и реално о съществените. В същата таблица са посочени и необходимите финансови средства за тези цели за 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г.

От изнесените данни в приложение № 2 е видно, че в периода от 2002 г. до 2006 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър е завършила почти всички основни строителни дейности и офис-оборудване в сградите на териториалните си звена.

В табл. 4 са посочени изразходваните финансовите средства за строителни работи, офис-оборудване и автомобили, реализирани в периода 2001 – 2006 г., както и планираните средства необходими за 2007, 2008, 2009 и 2010 години :

Видове дейности

Стойност в хил. лв

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

изпълн

изпълн.

изпълн.

изпълн.

изпълн

изпълн

прогр.

прогр.

прогр.

прогр.

1. Строителни работи :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АГКК - централна администрация

3

10

 

723

1336

115

 

450

 

 

Клас A - София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Област София

 

 

188

12

 

 

 

 

120

 

Софийска област

 

 

187

12

 

 

 

 

120

 

Клас B - големи областни центрове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бургас

 

 

98

8

5

 

 

300

 

 

Варна

 

 

248

28

14

 

 

 

80

 

Пловдив

 

 

 

346

 

14

 

 

125

 

Русе

 

 

109

8

6

 

 

50

 

 

Клас C - по-малки региони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благоевград

 

106

5

 

 

 

 

 

70

 

В.Търново

 

111

6

4

 

 

 

300

 

 

Видин

 

 

 

4

 

 

300

 

 

 

Враца

25

38

 

 

 

 

 

150

 

 

Габрово

 

 

128

 

 

 

 

 

 

70

Добрич

 

51

3

 

 

36

 

 

80

 

Кърджали

 

 

 

183

 

8

 

 

 

50

Кюстендил

 

 

141

 

 

 

 

 

 

50

Ловеч

 

113

6

 

 

 

 

300

 

 

Монтана

 

 

 

163

 

8

 

 

 

40

Пазарджик

 

111

6

 

 

 

 

8

 

 

Перник

 

86

4

 

 

 

 

 

80

 

Плевен

 

38

108

 

 

 

 

 

 

70

Разград

 

 

 

4

 

194

 

 

 

 

Силистра

 

102

 

 

 

 

 

 

80

 

Сливен

 

105

6

 

 

 

 

 

 

60

Смолян

145

33

 

 

 

 

 

 

 

70

Ст.Загора

 

 

110

16

 

 

 

 

 

60

Търговище

 

 

 

 

 

92

 

70

 

 

Хасково

 

 

 

4

 

31

 

100

 

 

Шумен

 

 

184

10

10

 

 

 

 

60

Ямбол

 

68

7

 

 

 

 

70

 

50

2. Офис оборудване

171

807

1032

2190

630

1484

 

 

 

 

3. Автомобили

86

 

76

772

179

8

 

350

 

700

 ОБЩО ВСИЧКО

430

1779

2652

4487

2180

1990

300

2148

755

1280