Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на служителите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Отворена

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на служителите наАгенция по геодезия, картография и кадастър”, по две обособени позиции:
                                                                

 

Обособена позиция № 1
„Провеждане на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите, работещи в Агенция по геодезия, картография и кадастър и 28-те Служби по геодезия,картография и кадастър”
                                                                         
Обособена позиция № 2
„Избор на служба по трудова медицина за служителите, работещи в Агенция по геодезия, картография и кадастър и 28-те Служби по геодезия, картография и кадастър“

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 03.01.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. Преписка  АОП № 01055-2016-0033.Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 04.01.2017 г. в 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.
Прикачен файлДатаРазмер
File obiavlenieaop-zdrave.pdf25/11/161.46 MB
File reshenieaop-zdrave.pdf25/11/16543.36 KB
File tehnicheskaspecifikaciaprilojeniei-zdrave.pdf25/11/16435.72 KB
File tehnicheskaspecifikaciaprilojenieii-zdrave.pdf25/11/16489.62 KB
File dokumentacia-zdrave.pdf25/11/162.98 MB
File prilozheniya.zip25/11/161.02 MB
File ksi-21agkkstanovishtep.pdf31/10/16244.38 KB
File 99-667.pdf01/12/16361.72 KB
File okonchatelno-stanovishche-po-osshchestven-kontrol-ot-aop-po-chl-232-zop.pdf12/12/16303.03 KB
File rd-19-38-promiana.pdf12/12/16912.29 KB
File protokol-1-1-zdrave.pdf27/01/17380.16 KB