На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в с.ЗАМФИРОВО