Къде и докога се правят справки по КККР за територията на район ”КРАСНО СЕЛО”, Столична община, област София (столица)