Изх. № 24-27182*11.02.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.02.2019
ДО ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ БАЧЕВ ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ПАТАРАНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

          На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-128547/12.04.2018г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-10160/27.11.2018г., състоящо се в коригиране границите на поземлен имот с идентификатор 03504.402.2130 и допълване на нов поземлен имот с идентификатор 03504.402.2136, на основание Нотариален акт № 94/1957г. и разработка на правоспособно лице по кадастър.

Предоставяме възможност за запознаване със  Заповед № 18-10160/27.11.2018г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

 

Дата на поставяне на таблото: 11.02.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 26.02.2019г.

Изготвил: Д. Развигорова

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- Благоевград:

инж. В. Тимев/