Изх. № 24-13290* 12.07.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
27.07.2018
ДО ПАНТЕЛЕЙ ПЕТРОВ СТОЙНОВ КАТЯ АНДРЕЕВА ГЕРОВА МАРИЯ ГАВРИЛОВА ГЕРОВА ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА ГЕРОВА ЕВГЕНИ ПЕТРОВ СТОЙНОВ ИВАНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

          На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление                                                       № 01-138728/ 19.04.2018 г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-4957 /15.06.2018 г., касаеща размяна местоположението на схеми на самостоятелни обекти с идентификатори 17395.501.2561.1.4 и 17395.501.2561.1.5 и заличаване на схеми на самостоятелни обекти с идентификатори 17395.501.2561.1.7, 17395.501.2561.1.8 и 17395.501.2561.1.9 (мазета зад гаражите, които са прилежащи части и не са самостоятелни обекти по смисъла на ЗКИР), на основание Договор за групов строеж от 05.09.1975г., Нотариален акт № 22/2016г. и Нотариален акт  № 29/2016г.

Предоставяме възможност за запознаване съсПоземлен имот 21498.261.4 Заповед № 18-4957/15.06.2018 г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

 

Дата на поставяне на таблото: 12.07.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 27.07.2018 г.

Длъжностно лице-Е. Николова / Мл. експерт  `АО`/:

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД:

/инж. В. Тимев/