ДО ЛЪЧЕЗАР НЕДЕЛЧЕВ СИНТОВ ГР.ПАЗАРДЖИК УЛ.”МУР” № 4

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ЛЪЧЕЗАР НЕДЕЛЧЕВ СИНТОВ
ГР.ПАЗАРДЖИК
УЛ.”МУР” № 4

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-282535/13.09.2017 г. от Вера Неделчева Траева  в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на гр.Асеновград  общ.Асеновград, нанасяне на самостоятелни обекти всграда с ИД 00702.517.50.1, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права. В 7 дневен срок от получаване на настоящето писмо се поканвате да се явите и Ви се предоставя възможността да се запознаете с предлаганото изменението на КККР. В последствие ще бъде издадена  заповед, за която отново ще бъдете уведомени.

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

 

 

Дата на поставяне на таблото:  15.12.2017г..

Дата на сваляне от таблото:      23.12.2017г..