ДО КРИСТИНА АНТОНОВА АНТОНОВА ГР. СОФИЯ , КВ.”ДРАГАЛЕВЦИ”, УЛ. САВА ДОБРОПЛОДНИ (421-ВА) 005 ДО ПЕТЪР ЯНКОВ ХАЛВАДЖИЕВ ГР. ВАРНА , УЛ. ТОДОР ДИМОВ, БЛ. 25, ВХ. 5, АП. 13 ДО ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО КРИСТИНА АНТОНОВА АНТОНОВА
ГР. СОФИЯ , КВ.”ДРАГАЛЕВЦИ”, УЛ. САВА ДОБРОПЛОДНИ (421-ВА) 005

ДО ПЕТЪР ЯНКОВ ХАЛВАДЖИЕВ
ГР. ВАРНА , УЛ. ТОДОР ДИМОВ, БЛ. 25, ВХ. 5, АП. 13

ДО ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

Публикация на:: 
Варна

         На основание чл.26, ал.1 от АПК и във връзка с чл.61, ал.1 от АПК  Ви съобщаваме, че е постъпило искане изменение на кадастрални данни като се заличи Вашият наследодател Георги Димитров Хаджиалу и  издаване на скица за ПИ с идентификатор 10135.2623.5038 по кадастралната карта на гр. Варна от ЗАВЪРТ АРАКЕЛОВА ЯГУБЯНОВА  по заявление с входящ номер  № 01-101640/05.04.2017г. В КРНИ за ПИ с идентификатор 10135.2623.5038 са вписани с противопоставими права Вашия наследодател и заявителката както следва:

1. Георги Димитров Хаджиалу,  Ид. част 785/785 от правото на собственост, Няма документ за собственост
2. Зъварт Аракелова Ягубянова,  Няма данни за идеалните части, Договор с нотариална заверка на подписите № 102 том 10 рег. 27092 дело 3714 от 24.11.2015г., издаден от Служба по вписванията гр.Варна

На основание ч. 34, ал. 1 от АПК, можете да прегледате документите по административната преписка.

            В седмодневен срок от получаване на настоящото, на основание  чл. 34, ал. 3 от АПК можете да изразите становище на направеното искане и събраните доказателства, както и да подадете писмени искания и възражения.

 

 

 

Н-К СГКК ВАРНА:

                                   (инж. Кр. БОЖКОВА)