Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО ИВАЙЛО АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ ДО ШЕНИЛ АХМЕДОВ САЛИЕВ

статус: 
Неактивно

ДО ИВАЙЛО АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ
ДО ШЕНИЛ АХМЕДОВ САЛИЕВ

Публикация на:: 
Велико Търново

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-193898-27.06.2017 г. от заявител Ташкен Неджмиева Имамоолу, до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатор 65766.701.2402 и 65766.701.2403, с адрес: гр. Свищов, ул.“Стоян Михайловски“ №19-21-21а-23.

ДО ЙОРДАН СЛАВОВ ГЕНОВ ДО ТОДОРКА КОСТАДИНОВА ГЕНОВА

статус: 
Неактивно

ДО ЙОРДАН СЛАВОВ ГЕНОВ
ДО ТОДОРКА КОСТАДИНОВА ГЕНОВА

Публикация на:: 
Велико Търново

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-170956-08.06.2017 г. от заявител Любен Костадинов Каратодоров, до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 10447.507.580 и 10447.507.581, с адрес: гр. Велико Търново,ул. „Колю Гайтанджията“ № 56.

До: ТРИФОНКА СТАМАТОВА АТАНАСОВА гр. София жк Дружба №284 вх.Е ап.3

статус: 
Неактивно

До:
ТРИФОНКА СТАМАТОВА АТАНАСОВА
гр. София жк Дружба №284 вх.Е ап.3

Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-116349-20.04.2017 г., подадена на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

ДО: СОБСТВЕНИЦИ НА АП.14 Адрес: бул.А.Стамболийски, бл.1, вхВ, ап.14

статус: 
Неактивно

ДО: СОБСТВЕНИЦИ НА АП.14
Адрес: бул.А.Стамболийски, бл.1, вхВ, ап.14

Публикация на:: 
Сливен

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-179798-15.06.2017г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.532.218.3.15 с адрес общ.Сливен, гр.Сливен, бул.А.Стамболийски, бл.1, вхВ, ап.15.