Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

Дo: ЯНКА ИВАНОВА МЪСТЪКОВА До: ВЕРЖИНИЯ СТЕФАНОВА МЪСТЪКОВА До: ДЖАНСУ ЮСЕИНОВА ЯШАРОВА До: ЯШАР ЮСЕИН ЯШАР

статус: 
Неактивно

Дo:
ЯНКА ИВАНОВА МЪСТЪКОВА

До:
ВЕРЖИНИЯ СТЕФАНОВА МЪСТЪКОВА

До:
ДЖАНСУ ЮСЕИНОВА ЯШАРОВА

До:
ЯШАР ЮСЕИН ЯШАР

Публикация на:: 
Добрич

В изпълнение на чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-250883-16.08.2017 г., подадено на основание  чл.51, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър и чл.58, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

До: ПЕТЬО ИВЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ

статус: 
Неактивно

До:
ПЕТЬО ИВЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ

Публикация на:: 
Добрич

В изпълнение на чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-250834-16.08.2017 г., подадено на основание  чл.51, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър и чл.58, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

До: СТЕФАН НАЙДЕНОВ КРАЕВ Гр. Пловдив, ул. „Георги Кирков” №67

статус: 
Неактивно

До:
СТЕФАН НАЙДЕНОВ КРАЕВ
Гр. Пловдив, ул. „Георги Кирков” №67

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс

ДО ДАНЬО ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ ГР.СОФИЯ УЛ.”САМОКОВ” № 8А ЕТ.1 АП.2 ДО АТАНАС ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ ГР. АСЕНОВГРАД, ЖК ЗАПАД УЛ.”ГЕОРГИ КОВАЧЕВ” № 3, ЕТ.4, АП.27 ДО КРАСИМИР БОРИСОВ МАРИНОВ С.БЕНКОВСКИ УЛ.”32 - РА” № 7 ДО МАРИЯ П. МАРИНОВА С.БЕНКОВСКИ УЛ.”32 - Р

статус: 
Неактивно

ДО
ДАНЬО ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
ГР.СОФИЯ
УЛ.”САМОКОВ” № 8А ЕТ.1 АП.2

ДО
АТАНАС ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ГР. АСЕНОВГРАД, ЖК ЗАПАД
УЛ.”ГЕОРГИ КОВАЧЕВ” № 3, ЕТ.4, АП.27

ДО
КРАСИМИР БОРИСОВ МАРИНОВ
С.БЕНКОВСКИ
УЛ.”32 - РА” № 7

ДО
МАРИЯ П. МАРИНОВА
С.БЕНКОВСКИ
УЛ.”32 - РА” № 7

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-130631/03.05.2017 г. от Районен съд - Пловдив  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.