Новини

АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА, МОНТИРАНА В СГРАДИТЕ НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР И РЕГИОНАЛНИТЕ СЛУЖБИ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Абонаментно обслужване и поддръжка на климатичната техника, монтирана в сградите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и регионалните Служби по геодезия, картография и кадастър (преписка АОП № 01055-2016-0018).

ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ, СКЕНЕРИ, ПРИНТЕРИ И ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Статут на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърни конфигурации, скенери, принтери и хардуерни компоненти за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър”, по четири обособени позиции (преписка АОП № 01055-2016-0021).