Новини

Профилактика на електрозахранването в СГКК Ямбол

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че днес, 12.10.2017 г. от 14,00 до 17,00ч. поради планирана профилактика, ЕВН ще спре електрозахранването на сградата, в която се намира СГКК-Ямбол.

Публикуван е Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (обн. ДВ. бр. 19 от 2001 г., изм., ДВ, бр. 15 от 2006 г. )

 

Проектът на Наредба е разработен в изпълнение на т. 3 от Решение на Министерския съвет от 28 юни 2017 г., с което се цели  намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса.

Дата на откриване – 09.08.2017 г.

Дата на приключване – 08.09.2017 г.

Сфера на действие: регионално развитие

Целева група: всички заинтересувани

Наименование на файлове – Проект Наредба и мотиви

Публикуван е Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ. бр.83 от 2016 г.).

Проектът на Наредба е разработен в изпълнение на т. 3 от Решение на Министерския съвет от 28 юни 2017 г., с което се цели  намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса. С проекта на Наредба се намаляват, изискващите се документи за вписване в регистъра на лицата , правоспособни да извършват дейности по кадастъра.

Дата на откриване – 09.08.2017 г.

Дата на приключване – 08.09.2017 г.

Сфера на действие: регионално развитие

Целева група: всички заинтересувани

Наименование на файлове – Проект Наредба и мотиви