Новини

От 02.01.2018г. Службата по геодезия, картография и кадастър –гр.Пловдив се премества на адрес: пл. „Съединение“ №3

Уважаеми клиенти на Агенция по геодезия, картография и кадастър,

Уведомяваме Ви, че от 02.01.2018г. Службата по геодезия, картография и кадастър –гр.Пловдив се премества на адрес: пл. „Съединение“ №3. Във връзка с това приемната на Службата няма да работи с клиенти  в периода от 2 до 5 януари 2018 г. (включително).

Молим да ни извините за причиненото неудобство.

 

Инж. Михаил Киров

Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Публикуван е Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (обн. ДВ. бр. 19 от 2001 г., изм., ДВ, бр. 15 от 2006 г. )

 

Проектът на Наредба е разработен в изпълнение на т. 3 от Решение на Министерския съвет от 28 юни 2017 г., с което се цели  намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса.

Дата на откриване – 09.08.2017 г.

Дата на приключване – 08.09.2017 г.

Сфера на действие: регионално развитие

Целева група: всички заинтересувани

Наименование на файлове – Проект Наредба и мотиви

Проект на Указания за създаване и приемане на геодезически мрежи с местно предназначение с използването на глобални навигационни спътникови системи

Документи: 

Проектът на Указания за създаване и приемане на геодезически мрежи с местно предназначение с използването на глобални навигационни спътникови системи е разработен във връзка с необходимостта от актуализиране на старите указания от 2012 г. по отношение облекчаване стабилизирането на геодезическите точки, определянето на техните височини и тяхната плътност.“