Русе

Версия за печатВерсия за печатРайони, в които има територии с влезли в сила заповеди за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри