Перник

Версия за печатВерсия за печатПерник
Райони, в които има територии с влезли в сила заповеди за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри