Монтана

Версия за печатВерсия за печатМонтана
Райони, в които има територии с влезли в сила заповеди за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри