Колко процента от територията на България има одобрени или в процес на създаване ККР този момент?

Версия за печатВерсия за печат

От започване на дейността си от 2001 до м. октомври 2014 г. са одобрени или са в процес на създаване ККР за 2 010 305 ха, което представлява около 18 % от територията на страната. Информацията обхваща 6 345 985 броя недвижими имоти, които представляват около 30 % от общия брой на недвижимите имоти в страната. ККР са обхванали всички областни градове, 98 града - общински центрове и 531 бр. други населени места, и територии с развит пазар на имотите и инвестициите, включващи Черноморското крайбрежие и планинските курорти.