Има ли начин, документите да бъдат подавани по електронен път, за да се избегне чакането по огромните опашки?

Версия за печатВерсия за печат

Да, собственикът може да сканира акта за собственост и да го изпрати на електронната поща на съответната СГКК. Желателно е, когато от нотариалния акт не може да се установи или не е достатъчно ясно в кое населено място, район, квартал, ул., блок и др. се намира имотът, това да бъде посочено с цел еднозначно индивидуализиране на имота.  

Документите могат да бъдат предоставяни по електронен път на електронната поща на съответната Служба по геодезия, картография и кадастър.