Съобщения и графици по производство на ККР

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Справка  за  изпълнителите, създаващи кадастрална карта и кадастрални регистри


МОНТАНА


ПЕРНИК

 

ПЛЕВЕН

 

СОФИЯ - ГРАД 

Район Лозенец

 

 Район Слатина