Международни сертификати

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Агенция по геодезия, картография и кадастър е сертифицирана по международен стандарт за качество  ISO 9001:2008

Сертификати                                          

   Сертификат за регистрация BG


   Сертификат за регистрация EN