Изх. № 24-12257* 12.07.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
20.07.2018
ДО : ФАТИМЕ ИБРАХИМ ЧИТАК АЙТЕН АЛИШ БУЗГЬОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че, по повод на подадено от ОБЩИНА БЕЛИЦА заявление с рег. № 01-22010-18.01.2018  г. на СГКК – Благоевград,  е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и регистър на недвижимите имоти,  касаещо коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори /ПИ/ 02107.1.459; Поземлен имот 02107.1.459 с. Бабяк, п.к. 2784, ул. Неизвестна, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 960 кв.м., квартал 20  02107.1.438;Поземлен имот 02107.1.438 с. Бабяк, п.к. 2784, ул. Неизвестна, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 249 кв.м., квартал 1902107.1.434;Поземлен имот 02107.1.434 с. Бабяк, п.к. 2784, ул. Неизвестна, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 3009 кв.м., квартал 1902107.1.363;Поземлен имот 02107.1.363 с. Бабяк, п.к. 2784, ул. Неизвестна, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 370 кв.м., стар номер 192, квартал 20, парцел II02107.1.355;Поземлен имот 02107.1.355 с. Бабяк, п.к. 2784, ул. Неизвестна, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 2293 кв.м., квартал 19 02107.1.349;Поземлен имот 02107.1.349 с. Бабяк, п.к. 2784, ул. Неизвестна, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 360 кв.м., квартал 2002107.1.345Поземлен имот 02107.1.345 с. Бабяк, п.к. 2784, ул. Неизвестна, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 945 кв.м., стар номер 24, квартал 16; 02107.1.325; Поземлен имот 02107.1.325 с. Бабяк, п.к. 2784, ул. Неизвестна, вид собств. Държавна частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 417 кв.м., квартал 19, парцел I 02107.1.324Поземлен имот 02107.1.324 с. Бабяк, п.к. 2784, ул. Неизвестна, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 294 кв.м.; 02107.1.39;Поземлен имот 02107.1.39 с. Бабяк, п.к. 2784, ул. Неизвестна, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 659 кв.м., стар номер 39, квартал 1602107.1.38;Поземлен имот 02107.1.38 с. Бабяк, п.к. 2784, ул. Неизвестна, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 424 кв.м., стар номер 38, квартал 18, парцел VII02107.1.37Поземлен имот 02107.1.37 с. Бабяк, п.к. 2784, ул. Неизвестна, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 405 кв.м., стар номер 37, квартал 18, парцел VIII, IX; 02107.1.27Поземлен имот 02107.1.27 с. Бабяк, п.к. 2784, ул. Неизвестна, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 338 кв.м., стар номер 27, квартал 18, парцел VI; 02107.1.24Поземлен имот 02107.1.24 с. Бабяк, п.к. 2784, ул. Неизвестна, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 423 кв.м., стар номер 24, квартал 16;02107.1.23Поземлен имот 02107.1.23 с. Бабяк, п.к. 2784, ул. Неизвестна, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 302 кв.м., стар номер 23, квартал 18, парцел IV; 02107.1.21 ;Поземлен имот 02107.1.21 с. Бабяк, п.к. 2784, ул. Неизвестна, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 463 кв.м., стар номер 21,22, квартал 18, парцел II,III 02107.1.20 Поземлен имот 02107.1.20 с. Бабяк, п.к. 2784, ул. Неизвестна, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 150 кв.м., стар номер 20, квартал 16;  02107.1.16 Поземлен имот 02107.1.16 с. Бабяк, п.к. 2784, ул. Неизвестна, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 144 кв.м., стар номер 16, квартал 18, парцел II;  02107.1.15 ;Поземлен имот 02107.1.15 с. Бабяк, п.к. 2784, ул. Неизвестна, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 317 кв.м., стар номер 15, квартал 20   02107.1.14 Поземлен имот 02107.1.14 с. Бабяк, п.к. 2784, ул. Неизвестна, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 202 кв.м., стар номер 14, квартал 18, парцел I;   Сграда 02107.1.12.1 с. Бабяк, п.к. 2784, ул. Неизвестна, вид собств. Частна, функц. предн. Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, брой етажи 1, застроена площ 41 кв.м. 02107.1.4 ;Поземлен имот 02107.1.4 с. Бабяк, п.к. 2784, ул. Неизвестна, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 487 кв.м., стар номер 4, квартал 20  02107.1.3 Поземлен имот 02107.1.3 с. Бабяк, п.к. 2784, ул. Неизвестна, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 343 кв.м., стар номер 3, квартал 20, парцел III ;   02107.1.1 Поземлен имот 02107.1.1 с. Бабяк, п.к. 2784, ул. Неизвестна, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 739 кв.м., квартал 19, парцел II,III  , и обособяване на нови ПИ 02107.1.562,Поземлен имот 02107.1.562  02107.1.561,Поземлен имот 02107.1.561 02107.1.560, Поземлен имот 02107.1.560 02107.1.559,Поземлен имот 02107.1.559 02107.1.558,Поземлен имот 02107.1.558  02107.1.557,Поземлен имот 02107.1.557 02107.1.556,Поземлен имот 02107.1.556 02107.1.555,Поземлен имот 02107.1.555  02107.1.554,Поземлен имот 02107.1.554 02107.1.553,Поземлен имот 02107.1.553  02107.1.552,Поземлен имот 02107.1.552 02107.1.550,Поземлен имот 02107.1.550 02107.1.216,Поземлен имот 02107.1.216 02107.1.215,Поземлен имот 02107.1.215 02107.1.214,Поземлен имот 02107.1.214 02107.1.213,Поземлен имот 02107.1.213  02107.1.212, Поземлен имот 02107.1.212 02107.1.211, Поземлен имот 02107.1.211  02107.1.210, Поземлен имот 02107.1.210    02107.1.209, Поземлен имот 02107.1.209    02107.1.208, Поземлен имот 02107.1.208    02107.1.200, Поземлен имот 02107.1.200   02107.1.156,Поземлен имот 02107.1.156

02107.1.151Поземлен имот 02107.1.151  , 02107.1.88,Поземлен имот 02107.1.88   02107.1.78,Поземлен имот 02107.1.78  02107.1.73Поземлен имот 02107.1.73  , 02107.1.68,Поземлен имот 02107.1.68 02107.1.51,Поземлен имот 02107.1.51   02107.1.36,Поземлен имот 02107.1.36

02107.1.33 Поземлен имот 02107.1.33   и  02107.1.22, на основание Решение № 205/ 22.12.2016 г. на Община Белица за изменение на ПУП- ПР на с. Бабяк, одобрен с Решение № 116/ Протокол № 9 от 26.09.2011 г. на ОбС- Белица по отношение на промяна на ПИ 02107.1.460 с НТП „за второстепенна улица“ по КККР на с. Бабяк и разработка на правоспособно лице по кадастър .

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград, ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4 или да представите в сградата на СГКК –Бл- град на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК – Бл- град ще продължи процедурата по изменението, като в 3 - дневен срок от постъпване по реда на чл. 86 от ЗКИР /§5, ал. 2 от ДР на ЗКИР на документ за собственост, кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти ще бъдат актуализирани.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

Дата на поставяне на таблото:  12.07.2018 г.

Дата на сваляне от таблото:  20.07.2018 г.

Длъжностно лице /Е. Николова/  – Мл. експерт  `АО`:

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ:

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър- Благоевград

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри