СГКК- ВИДИН

Версия за печатВерсия за печат
Адрес: 

СГКК към АГКК

Изнесени  работни места

ГР. ВИДИН 3700
ПОЩЕНСКА КУТИЯ - 26
Ул.”ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” №71, ет.6

ИНЖ. ВЛАДИМИР ГЕРГОВ
Тел: 094/600314 
Факс: 094/601628
vidin@cadastre.bg

с. Ново село

ул. “арх. Илия Попов“ № 89А ет.3, стая 3

Приемно време: всяка сряда от 8:30ч. до 14:00ч.

гр.Брегово

пл. “Централен“  № 1, ет.1

Приемно време: всеки вторник от 9:00ч. до 12:30ч

гр.Кула

ул. “Възраждане“ № 38 /Център за информация и услуга на гражданите/

Приемно време: всеки ден от 8:00ч. до 17:00ч


Местоположение

Bulgaria
43° 59' 32.064" N, 22° 52' 28.0848" E


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.


Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица 

от понеделник до петък

09.00 - 10.00

14.00 - 15.00.

началника на СГКК 

понеделник

10.00 – 12.00

петък

14.00 – 16.00

Местоположение

Javascript is required to view this map.