СГКК- СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Версия за печатВерсия за печат

Изнесен офис гр. Костинброд няма да работи на 13.02.2018г. 

СГКК към АГКК

ГР. СОФИЯ 1618 

кв.“ПАВЛОВО”, Ул. “МУСАЛА” №1

ИНЖ. СВЕТЛОМИРА СЛАВОВА

 

Тел.  02 /8188353

sofia.oblast@cadastre.bg

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

Техническа служба -3 ет.

Оправомощено лице по Заповед № РД-13-159/03.08.2017 г. 

Ива Димитрова

Приемно време:

понеделник, вторник, петък от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.00 до 17.30 ч.

Тел:071208842

ГР. КОСТИНБРОД

Ул. Охрид“ №1

Оправомощено лице по Заповед № РД-13-139-30.10.2017  

Вяра Костадинова

Тел. +359878419314

Приемно време:

понеделник и вторник -(в работното време на общината)

 

С. АНТОН

В сградата на Общината
Приемно време:

от понеделник до петък

от 8.00  до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-200./04.092017 г.

Цветелина Константинова Костова 

Татяна Тодорова Стаменова-Петрова

 

ГР. КОСТЕНЕЦ

ул."Иван Вазов" № 2

 Общинска администрация - Костенец, "Център за услуги на гражданите", ет.1, 

Приемно време:

понеделник, вторник, четвъртък и петък от 14.00 до 17.00 ч.

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-161//08.08.2017 г.

Евелина Хаджиниколова 

 

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

гр. Златица 2080

пл. „Македония” № 1

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-278//07.12.2017 г.

Христина Найденова Миндилова

Иванка Маньова Ангелова

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

ул. „Любен Каравелов” № 16

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-240//30.10.2017 г.

Инж. Цветанка Христова Христова

Ваня Ангелова Чорбанска

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

с. Челопеч 2087

бул. Трети март №1 - сградата на община Челопеч,

етаж 2 - стаята на техническата служба

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-285//14.12.2017 г.

Кунчо Тошков Тороманов

 

   

ИЗНЕСЕНИ РАБОТНИ МЕСТА

ГР. БОТЕВГРАД

Партер на община Ботевград

инж. Васил Василев

Приемно време:

вторник от 13.30 до 17.30 ч.

сряда от 8.30 до 12.30 ч.

С. МИРКОВО

Иванка Червенкова

Приемно време:

Вторник и четвъртък

в работното време на общината.

 

Местоположение

Bulgaria
42° 40' 4.3176" N, 23° 16' 5.9268" E


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемно време на:

  СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица 

от понеделник до петък

13.00 - 17.00

началника на СГКК 

понеделник

13.30 - 15.30

Местоположение

Javascript is required to view this map.