СГКК- РУСЕ

Версия за печатВерсия за печат

СГКК към АГКК

ГР. РУСЕ  7000

Ул. “ЦЪРКОВНА НЕЗАВИСИМОСТ” №18, ет.6

ИНЖ. ДИАНА ИВАНОВА

 

Тел:: 082/872035;822145 
Факс: 082/822145 
ruse@cadastre.bg

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА БЯЛА 

гр. Бяла 7100, ул. „Екзарх Йосиф Ι” № 1

Оправомощени лица по Зап.№ РД-13-151-21.07.2017 г.

Анита Великова Минева

Даниела Иванова Борисова

 

ИЗНЕСЕНИ РАБОТНИ МЕСТА (ИРМ)

ГР. БОРОВО 7174

ул. "Н. Вапцаров“№ 1A

(в сградата на Общината)

Тел. 08140/2253, Вътр. 119

ИВАН ИВАНЧЕВ

С. ИВАНОВО 7088
ул. “Олимпийска” № 75

(в сградата на Общината)

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА-Тел. 0883 603 200

ВЕСЕЛКА ДРАШКОВА-Тел. 0888 864 239

 

ГР. ДВЕ МОГИЛИ  7150
бул. “България” № 84
(в сградата на Общината)
Тел. 08141/2006, Вътр. 129

Местоположение

Bulgaria
43° 51' 7.0308" N, 25° 57' 4.662" E


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица 

вторник и четвъртък

13.00 - 16.00

началника на СГКК 

петък

08.30 – 12.30

Местоположение

Javascript is required to view this map.